Saturday, January 19, 2008

Proročanstvo

Konstantin i Jelena

Prvi vaseljenski patrijarh pod Osmanlijama Genadije Skolarije je u svoji delima 1459. godine zabeležio nekoliko starih proročanstava i čudnih koincidencija. Jedno od najpoznatijih predanja je bilo vezano za sudbinu samog Carigrada koji je osnovao Konstantin Veliki čija se majka zvala Jelena, i govorilo je da će Grad pasti kada njime ponovo bude vladao Konstantin čija se majka bude zvala Jelena. To se i desilo pošto je majka Konstantina XI bila srpska princeza Jelena Dragaš. Između Konstantina I i Konstantina XI nije postojao ni jedan car Konstantin čija se majka zvala Jelena.
Treba isto tako imati u vidu i da se i poslednji vizantijski car tokom krstaškog zauzeća Carigrada 1204.godine,takođe zvao Konstantin (Laskaris). Doduše on je bio proglašen za cara u poslednjim trenucima završne bitke i nije bio zvanično ovenčan na ceremoniji.

Konstantin XI Paleolog (ponekad označen i kao Konstantin XII ili Konstantin XIII), poznat kao Konstantin Dragaš (grč. Κωνσταντίνος ΧΙ Δραγάσης Παλαιολόγος), (9. februar 1404 - 29. maj 1453) bio je morejski despot(savladar 1428-1443,1443-1449), carski regent u Carigradu(1423—1424 i 1437—1440) i poslednji vizantijski car od 06.01.1449. godine do svoje smrti 29.05.1453.godine.Pripadao je dinastiji Paleologa i bio je sin Manojla II(1391-1425) i Jelene Dragaš,čije je prezime Dragaš usvojio.Kao morejski despot je skršio Atinsko vojvodstvo, pomogao bratu Tomi da slomi Ahajsku kneževinu i podigao veliki bedem na Korintu tzv. Heksamileon(Šest milja odbrana probijena,a on sam je poginuo u pokušaju da zaustavi prodor Osmanlija u Carigrad.Ne zna se tačno gde je i kako poginuo,niti gde je sahranjen,zbog čega je za njega vezan veći broj legendi i predskazanja,a zbog svog junačkog držanja tokom ,koliko je bio dugačak),ali je pred naletom Otomanske imperije morao da se povuče sa poseda van Peloponeza.Kao poslednji vizantijski car pokušao je da dobije pomoć Zapadne Evrope za odbranu Carigrada,ali mu to nije pošlo za rukom,tako da se sa nešto malo dobrovoljaca sa Zapada i svojim ljudima suprodstavio Mehmedu II(1451-1481).Tokom skoro dva meseca opsade, uspevao je da spreči Osmanlije da prodru u Carigrad,ali je u rano jutro 29.05.opsade Carigrada,pravoslavna crkva ga je kanonizovala.
Konstantina Dragaša je činjenica da je bio poslednji vizantijski car,kao i njegovo držanje tokom opsade Carice svih Gradova pretvorilo u mitsku ličnost odnonso u Besmrtnog Cara,kako ga naziva Nikol.Za njegovu ličnost su vezane mnoge legende,a danas je nejpoznatija ona o Mermernom Caru koja je nastala zahvaljujući činjenici da njegovo telo nikada pronađeno. U grčkom narodu postoji legenda da Konstantin prilikom poslednjeg juriša nije poginuo, već da ga je smrti spasao anđeo koji ga je uspavao i pretvorio u mermernu statuu. Potom ga je anđeo smestio u pećinu koja se nalazi pod Zlatnom kapijom trijumfalno ulazili u grad. Zbog ovoga su mnogi da tu spava i čeka da hrišćani oslobode Carigrad, kada će se probuditi i predvoditi ih u završnoj borbi, posle čega će ući u grad kroz Zlatnu kapiju, kapiju kroz koju su vizantijski carevi od Teodosija Iturski sultani držali zazidanu Zlatnu kapiju, koja je i danas zazidana.

Mara Branković

Konstantin XI je od 1442. bio po drugi put udovičen, ali sada kada je postao car smatralo se da bi bilo neophodno da se po treći put oženi. Oktobra 1449. njegov prijatelj Sfrances je otposlat na istok na dvorove Gruzije i Trapezuntskog carstva kako bi isprosio dostojnu nevestu za novog cara. U vreme kada je iz Gruzije pristigao u Trapezunt u februaru 1451. godine Sfrances je saznao za smrt sultana Murata II. Sultanova udovica Mara Branković, koja je imala veliki uticaj na svog posinka, novoustoličenog sultana Mehmeda II - budućeg osvajača Konstantinopolja, upravo je bila poslata sa svim počastima sa osmanskog dvora svojim starim roditeljima u Srbiju. Sfrances je predložio Konstantinu XI ženidbu sa Marom koja bi pomogla da se olakša težak položaj Carstva svedenog gotovo samo na svoju prestonicu. Car je sa entuzijazmom prihvatio predlog, ali je Mara ubrzo obelodanila da posle izbavljenja iz turskog harema, u znak zahvalnosti Bogu, više nema nameru da se udaje. Za utehu, Sfrances je ugovorio carev brak sa ćerkom gruzijskog kralja Georgija VIII.

Blogged with Flock

No comments: